Kineziologie - One Brain


Poradna a ceník

Sezení s facilitátorem metodou One Brain (též „odblokování“)

Nejdůležitější před návštěvou poradny je svobodné rozhodnutí k návštěvě a rozhodnutí zbavit se svého problému


Co vás čeká v průběhu sezení

Klient přichází s konkrétním problémem, je-li více problémů, určíme prioritu.
Při první návštěvě klienta je potřeba vysvětlit postup a stručně metodu.
Facilitátor je osoba, která vede sezení, dodržuje postupy metody One Brain a pomáhá klientovi nalézt příčinu problému, vytvořit nový přístup dle klientových představ a požadovaného výsledku, pomáhá klientovi uvědomit si možnost VOLBY.
Základním nástrojem metody One Brain je svalový test. Facilitátor se dotazuje klienta a odpovídají mu „ruce“ klienta, odpovědi jsou typu ANO/NE. Jedná se o biologickou zpětnou vazbu, kdy facilitátor testuje sval a tím získává informace z „centrálního počítače“, tzn. mozku. Sval efektivně odpovídá na otázky - nalezení skrytých příčin problému, zapojených emocí, věku příčiny, doplňujících informací a nalezení korekce pro zlepšení.
Facilitátor si na začátku sezení klientův sval „čistí“, jedná se o naladění, technicky by se dalo říci kalibrování.
Samozřejmě má klient během sezení prostor pro verbální vyjádření (ruce/svaly vše neřeknou :-); pusa si také přijde na své). Na začátku klient popíše problém, který chce řešit, jak ho problém zatěžuje/stresuje a jak si přestavuje svůj život bez tohoto problému.
Po vytestování věku příčiny a potřebných informací si klient představí stresovou situaci (pracujeme "jemně", tedy klient neprožívá stres v původní intenzitě), slovně ji popíše, uvědomí si zapojené pocity, s pomocí facilitátora pocity zneutralizuje a transformuje situaci na vyhovující (tak jak to mělo být, aby to bylo přijatelné) a popíše ji. Je vhodné si uvědomit souvislost minulosti a současného problému a formulovat nový vyhovující přístup, což je základem zlepšení pro přítomnost a budoucnost. Klient sám formuluje, co chce a co je ochoten pro změnu udělat. Je potřeba, aby klient v souladu sám se sebou si uvědomil, co je pro něj dobré.
Během sezení facilitátor testuje, zda jsou zapotřebí korekce. Jedná se o různá nenáročná cvičení či přečtení informací pro uvědomění si. Korekce pomáhají odstranit negativní pocity, posílit pozitivní náhled a uvědomit si vhodnou volbu, která pomůže k dosažení cíle, tedy vyřešení problému.
Na závěr facilitátor vytestuje domácí úkoly, které podporují proces zlepšování (dořešení problému).
Doběh procesu po sezení je až 21 dnů.


Ceník platný od února 2018

  • 1. sezení klienta cca 1,5 - 2,5 hod ................ 800 Kč

  • 2. a další sezení klienta nebo člena rodiny ... 500 Kč

Uvědomění si minulosti, vede k pochopení přítomnosti.

Vědomá změna v přítomnosti tvoří novou budoucnost.

 

Designed by Eliška Pilátová         2015