Kineziologie - One BrainPoradna a ceník


Sezení s facilitátorem metodou One Brain (též „odblokování“)

Nejdůležitější před návštěvou poradny je svobodné rozhodnutí k návštěvě a rozhodnutí zbavit se svého problému


Co vás čeká v průběhu sezení

  • Klient přichází s konkrétním problémem, je-li více problémů, určíme prioritu.

  • Při první návštěvě klienta je potřeba vysvětlit postup a stručně metodu.

  • Facilitátor je osoba, která vede sezení, dodržuje postupy metody One Brain a pomáhá klientovi nalézt příčinu problému, vytvořit nový přístup dle klientových představ a požadovaného výsledku, pomáhá klientovi uvědomit si možnost VOLBY.


Základním nástrojem metody One Brain je svalový test. Facilitátor se dotazuje klienta a odpovídají mu „ruce“ klienta, odpovědi jsou typu ANO/NE. Jedná se o biologickou zpětnou vazbu, kdy facilitátor testuje sval a tím získává informace z „centrálního počítače“, tzn. mozku. Sval efektivně odpovídá na otázky - nalezení skrytých příčin problému, zapojených emocí, věku příčiny, doplňujících informací a nalezení korekce pro zlepšení.

Facilitátor si na začátku sezení klientův sval „čistí“, jedná se o naladění, technicky by se dalo říci kalibrování.

Samozřejmě má klient během sezení prostor pro verbální vyjádření (ruce/svaly vše neřeknou :-); pusa si také přijde na své). Na začátku klient popíše problém, který chce řešit, jak ho problém zatěžuje/stresuje a jak si přestavuje svůj život bez tohoto problému.

Po vytestování věku příčiny a potřebných informací si klient představí stresovou situaci (pracujeme "jemně", tedy klient neprožívá stres v původní intenzitě), slovně ji popíše, uvědomí si zapojené pocity, s pomocí facilitátora pocity zneutralizuje a transformuje situaci na vyhovující (tak jak to mělo být, aby to bylo přijatelné) a popíše ji. Je vhodné si uvědomit souvislost minulosti a současného problému a formulovat nový vyhovující přístup, což je základem zlepšení pro přítomnost a budoucnost. Klient sám formuluje, co chce a co je ochoten pro změnu udělat. Je potřeba, aby klient v souladu sám se sebou si uvědomil, co je pro něj dobré.

Během sezení facilitátor testuje, zda jsou zapotřebí korekce. Jedná se o různá nenáročná cvičení či přečtení informací pro uvědomění si. Korekce pomáhají odstranit negativní pocity, posílit pozitivní náhled a uvědomit si vhodnou volbu, která pomůže k dosažení cíle, tedy vyřešení problému.

Na závěr facilitátor vytestuje domácí úkoly, které podporují proces zlepšování (dořešení problému). Doběh procesu po sezení je až 21 dnů.Ceník platný od dubna 2019

  • návštěva - sezení klienta cca 1,5 - 3 hod ................ 800 Kč

  • dvě návštěvy (rodič a dítě) ................ 1200 Kč

  • při více jak 3 návštěvách - dlouhodobá práce.............. cena dohodou

Uvědomění si minulosti, vede k pochopení přítomnosti.

Vědomá změna v přítomnosti tvoří novou budoucnost.Přednáška Míly Rutové o metodě One Brain, Nýrsko, 2014

 

Designed by Eliška Pilátová         2015